arena

FEDERACJE

Jesteśmy dumni z partnerstwa z LEN
(Europejska Liga Narodów).

Wspieramy pływanie i organizacje, które promują sporty wodne. Celem Areny jest wspieranie sportu na najwyższym poziomie bez dopingu.

Konsekwentnie z naszą strategią promowania wodnej aktywności na całym świecie, wspieramy jako główny sponsor techniczny znaczącą grupę federacji pływackich.